ตัวแทนนำเข้าสินค้าแต่เพียงผู้เดียวมีสิทธิฟ้องร้องบุคคลอื่นที่นำเข้าสินค้าประเภทเดียวกันได้หรือไม่

ตัวแทนนำเข้าสินค้าแต่เพียงผู้เดียวมีสิทธิฟ้องร้องบุคคลอื่นที่นำเข้าสินค้าประเภทเดียวกันได้หรือไม่

ตอบ :

1.ถ้าสินค้าที่บุคคลอื่นนำเข้ามาเป็นสินค้าของแท้ (ของจริง) ตัวแทนนำเข้าสินค้าแต่เพียงผู้เดียวไม่สามารถฟ้องร้อง บุคคลที่นำเข้าสินค้ามาจำหน่ายได้ เพราะสินค้าของแท้ (ของจริง) ได้รับความคุ้มครองในตัวเอง เพราะไม่ใช่สินค้าปลอม

2.ตัวแทนนำเข้าสินค้าแต่เพียงผู้เดียวมีสิทธิฟ้องร้องผู้แต่งตั้งตัวแทน (เจ้าของจากต่างประเทศ) ตามสัญญาตัวแทนที่ลงนามไว้ เรื่องการปล่อยให้มีการนำเข้าสินค้ามาจำหน่ายโดยไม่มาตราการป้องกันที่ดีเพียงพอ

3.ถ้าสินค้าที่บุคคลอื่นนำเข้ามาเป็นสินค้าของแท้ (ของจริง) ตัวแทนนำเข้าสินค้าแต่เพียงผู้เดียวสามารถฟ้องร้อง บุคคลที่นำเข้าสินค้ามาจำหน่ายได้ ในกรณีที่มีความเสียหายเกินควร เช่น
3.1 มีการทุ่มตลาดในเรื่องราคาจนเกิดความเสียหายอย่างยิ่งยวด
3.2 สินค้าที่จำหน่ายไม่มีมาตราฐานที่ดีเพียงพอ ซึ่งเกิดจากผลของการกระทำของบุคคลที่นำเข้าสินค้ามาจำหน่าย เช่น การประกอบสินค้าบกพร่อง จนทำให้ตลาดเสียหาย หรือ มีการเคลมสินค้ามาที่ ตัวแทนนำเข้าสินค้าแต่เพียงผู้เดียว

แอดไลน์ ตัวแทนนำเข้าสินค้าแต่เพียงผู้เดียวมีสิทธิฟ้องร้องบุคคลอื่นที่นำเข้าสินค้าประเภทเดียวกันได้หรือไม่