แอดไลน์ arti_สัญญาแต่งตั้งผู้แทนจำหน่ายสำหรับเครื่อ | TGC International Co., Ltd.