สิทธิบัตรชุดเครื่องจักรสกัดน้ำมันกัญชาเพื่อใช้ประโยชน์ทางการแพทย์

สิทธิบัตรชุดเครื่องจักรสกัดน้ำมันกัญชาเพื่อใช้ประโยชน์ทางการแพทย์

ประกอบด้วย ด้านบนของถังระเหย (20) จะมีท่อลำเลียงไอ (50) ที่เชื่อมต่อกับชุดควบแน่น (60) สำหรับทำให้ไอระเหยเป็นของเหลว

โดยถังระเหย (20) จะเชื่อมต่อกับถังให้ความร้อน (30) ทำหน้าที่ให้ความร้อนแก่ถังระเหย (20) และ ด้านหนึ่งจะเชื่อมต่อกับปั้มสุญญากาศ (40) ทำหน้าที่สร้างระบบสุญญากาศภายในถังระเหย (20)
ด้านบนของถังระเหย (20) จะมีท่อลำเลียงไอ (50) ที่เชื่อมต่อกับชุดควบแน่น (60) สำหรับทำให้ไอระเหยเป็นของเหลว

โดยมีลักษณะพิเศษคือ

ท่อ (10) จะประกอบอยู่ภายในถังระเหย (20) ที่ปิดผนึกภายในจะเป็นระบบสุญญากาศ สารสกัดกัญชา จะถูกป้อน ให้ตกลงบนพื้นผิวภายนอกของท่อ (10) ที่สารสกัดกัญชา จะไหลจากปลายท่อ (10) ลงไปยังด้านล่างส่วนลำตัวของท่อ (10)

2.ชุดเครื่องจักรสกัดน้ำมันกัญชาเพื่อใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ ตามข้อถือสิทธิ 1 ที่ซึ่ง มีขั้นตอนการทำงานดังนี้
ก.สารสกัดกัญชาจะถูกเก็บในถังเก็บ

ข.สารสกัดกัญชาจะลำเลียงไปยังถังให้ความร้อน (30) ในลำดับที่หนึ่ง เพื่อสร้างความร้อยให้แก่สารสกัดกัญชา

ค.สารสกัดกัญชาจะลำเลียงไปยังถังระเหย (20) เพื่อให้ความร้อนในลำดับที่สอง โดยจะถูกป้อน ให้ตกลงบนพื้นผิวภายนอกของท่อ (10) ที่ติดตั้งอยู่ภายในถังระเหย (20)

ง.ไอระเหยจะลำเลียงไปยัง ด้านบนของถังระเหย (20) ที่มีท่อลำเลียงไอ (50) ที่เชื่อมต่อกับชุดควบแน่น (60) สำหรับทำให้ไอระเหยให้เป็นของเหลว และ นำไปเป็นสารตั้งต้นต่อไป

แอดไลน์