สิทธิบัตรชุดป้องกันเชื้อโรคระบบกรองอากาศแบบพกพา

สิทธิบัตรชุดป้องกันเชื้อโรคระบบกรองอากาศแบบพกพา

มีลักษณะที่ประกอบด้วย โครงสร้างตัวเรือน (10)  มีลักษณะที่ผลิตจากผ้าใบ หรือ ผ้าร่ม มีลักษณะบางเบา กันน้ำและกักเก็บอากาศได้  มีลักษณะเป็นโครงตัวเรือน ปิดผนึกที่ผนังด้านล่างเป็นช่องเปิดที่หนึ่ง (11) สำหรับสวมครอบเข้าไปที่ศีรษะของผู้ใช้ (20) ทำหน้าที่สวมป้องกันเชื้อโรค ฝุ่น

โดยมีลักษณะพิเศษคือ

ตำแหน่งหนึ่งของ โครงสร้างตัวเรือน (10) จะมีช่องสำหรับร้อยเชือก (30) ที่เป็นช่องทางเข้าที่หนึ่ง (21) และ ช่องทางเข้าที่สอง (22) โดยช่องทางเข้าที่หนึ่ง (21) จะเป็นช่องสำหรับร้อยเชือก (30) และ ช่องทางเข้าที่สอง (22) จะเป็นช่องสำหรับร้อยเชือก (30)

เชือก (30) จะร้อยไว้ที่ช่องทางเข้าที่หนึ่ง (21) และ ช่องทางเข้าที่สอง  (22) และ มีส่วนที่ยื่นออกมาสำหรับดึงเพื่อให้เชือก (30) ที่ล้อมรอบช่องเปิดที่หนึ่ง (11) ไว้มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางที่เล็กลงสำหรับรัดเข้าที่ส่วนลำคอผู้ใช้ (20) หรือ เพื่อคลายให้เชือก (30) ที่ล้อมรอบช่องเปิดที่หนึ่ง (11) ไว้มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางที่ใหญ่ขึ้นสำหรับคลายออกจากส่วนลำคอผู้ใช้ (20) เพื่อการคลายและถอดออก

ผนังด้านหน้าของตัวเรือนส่วนบน (40) จะมีส่วนของแผ่นใส (41) ทำหน้าที่ให้ผู้ใช้ (20) ได้มองผ่านออกมาได้

ตำแหน่งหนึ่งของตัวเรือนส่วนบน (40) จะมีช่องเปิดที่สอง (12) ที่ต่อเข้ากับสายลำเลียงอากาศ (60) โดยสายลำเลียงอากาศ (60) จะเชื่อมต่อเข้ากับเครื่องกรองอากาศ (50) เข้ามาภายใน ตัวเรือนส่วนบน (40) เพื่อให้ผู้ใช้ (20) ได้หายใจเอาอากาศบริสุทธิ์เข้าไป

แอดไลน์ สิทธิบัตรชุดป้องกันเชื้อโรคระบบกรองอากาศแบบพกพา