สิทธิบัตรพลาสเตอร์ปิดจมูกอนามัย

สิทธิบัตรพลาสเตอร์ปิดจมูกอนามัย

มีลักษณะที่ประกอบด้วย แผ่นพลาสเตอร์ (10) ที่มีขนาดที่กำหนดขึ้นด้วยขอบรอบนอก โดยเฉพาะที่มีพื้นที่ปกคลุมบริเวณขอบรอบนอกของช่องจมูก (11) ในพื้นที่เส้นผ่าศูนย์กลางใหญ่ หรือ โดยเฉพาะที่มีพื้นที่ปกคลุมบริเวณขอบรอบนอกของช่องจมูก (11) และ ปาก (12) ในพื้นที่เส้นผ่าศูนย์กลางใหญ่ โดย แผ่นพลาสเตอร์ (10) จะมีส่วนของกาวที่สามารถปิดผนึกเข้ากับผิวหนังได้ โดยมีลักษณะพิเศษคือ ตำแหน่งหนึ่งโดยเฉพาะบริเวณส่วนศูนย์กลางของแผ่นพลาสเตอร์ (10) จะมีผ้ากรองฝุ่นและเชื้อโรค (13) เข้าไปในช่องจมูก (11) และ ปาก (12) ผ้ากรองฝุ่นและเชื้อโรค (13) ที่มีขนาดที่กำหนดขึ้นด้วยขอบรอบนอก โดยเฉพาะที่มีพื้นที่ปกคลุมบริเวณขอบรอบนอกของช่องจมูก (11) ในพื้นที่เส้นผ่าศูนย์กลางเล็ก หรือ โดยเฉพาะที่มีพื้นที่ปกคลุมบริเวณขอบรอบนอกของช่องจมูก (11) และ ปาก (12) ในพื้นที่เส้นผ่าศูนย์กลางเล็กโดย ผ้ากรองฝุ่นและเชื้อโรค (13) จะมีอย่างน้อยที่สุดหนึ่งชั้น โดย ผ้ากรองฝุ่นและเชื้อโรค (13) จะมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางที่เล็กกว่าขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของแผ่นพลาสเตอร์ (10) โดย แผ่นพลาสเตอร์ (10) จะมีลักษณะที่ลอกออกและติดเข้าไปใหม่ได้ (RECLOSE)

 

แอดไลน์