สิทธิบัตรแผ่นปิดปากและจมูก

สิทธิบัตรแผ่นปิดปากและจมูก

มีช่องใส่สารสูดดมสำหรับกระตุ้นร่างกาย มีลักษณะที่ประกอบด้วย  ส่วนที่หนึ่ง โครงสร้างส่วนปิดคลุมปากและจมูก ที่มีลักษณะเป็นส่วนลำตัว (10) ส่วนที่สอง ตำแหน่งหนึ่งของส่วนลำตัว (10) อย่างน้อยที่สุดหนึ่งตำแหน่ง จะจัดให้มีช่องใส่สารสูดดม (12) ที่มีลักษณะเป็นแผ่นประสาน (13) รูปทรงสี่เหลี่ยม โดยแผ่นประสาน (13) อย่างน้อยที่สุดหนึ่งแผ่น จะได้รับการประสานเข้ากับส่วนลำตัว (10) ด้วยการปิดผนึกขอบรอบนอกของแผ่นประสาน (13) และ จัดให้อย่างน้อยที่สุดหนึ่งตำแหน่งเป็นช่องเปิด (14) สำหรับทางเข้าออกของสารสูดดม ที่สารสูดดมจะได้มาจาก ยา สมุนไพร น้ำหอม เมนทอล พืช ผัก ผลไม้ ที่ผ่านกรรมวิธีการทำให้มีกลิ่นหอม อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างรวมกัน จะได้รับการนำมาบรรจุไว้ในช่องใส่สารสูดดม (12) ที่เกิดขึ้นจากแผ่นประสาน (13)

 

แอดไลน์