045-อนุสิทธิบัตรถุงบรรจุปรุงอาหารใช้กับไมโครเวฟที่มีส่วนขับไอน้ำที่ได้รับการปรับปรุงและวิธีการผลิตสิ่งนี้

17
Mar2018

045-อนุสิทธิบัตรถุงบรรจุปรุงอาหารใช้กับไมโครเวฟที่มีส่วนขับไอน้ำที่ได้รับการปรับปรุงและวิธีการผลิตสิ่งนี้

แอดไลน์