068-อนุสิทธิบัตรโครงสร้างเสาสัญญาณและวิธีการติดตั้งสิ่งนี้