059-อนุสิทธิบัตรอุปกรณ์ท่อแขนงสำหรับสารทำความเย็นแรงดันสูง