060-อนุสิทธิบัตรโครงสร้างเก้าอี้แบบถอดประกอบที่ก่อรูปจากแผ่นวัสดุที่แบนราบ

แอดไลน์