075-อนุสิทธิบัตรบรรจุภัณฑ์ที่ง่ายต่อการเปิดที่มีรอยนำฉีก (notch) ชนิดปรับปรุงใหม่มากกว่าหนึ่งตำแหน่ง

แอดไลน์