089-สิทธิบัตรเครื่องเจียรหัวเชื่อมอิเล็กโทรดอัตโนมัติ