097-สิทธิบัตรชุดปะกับ (clamp set) แบบล็อกชี้ตำแหน่งขณะเลื่อนเสายึดอุปกรณ์ (vertical mounting channel) ของตู้ 19 นิ้วสำหรับงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

แอดไลน์