1004-อนุสิทธิบัตรโครงสร้างชุดหัวจ่ายของเหลว (DROPPER) แบบหมุนเปิดปิดสำหรับถุงบรรจุภัณฑ์แบบซองของเครื่องสำอาง

แอดไลน์