1014-อนุสิทธิบัตรฝาประกอบแหวนใช้กำหนดขนาดและรูปแบบการไหลสำหรับหลอดบีบและขวด

แอดไลน์ 1014-อนุสิทธิบัตรฝาประกอบแหวนใช้กำหนดขนาดและรูปแบบการไหลสำหรับหลอดบีบและขวด | TGC International Co., Ltd.