1017-อนุสิทธิบัตรกรรมวิธีการผลิตปลาตะเพียนและปลาหมอไทยก้างนิ่ม

แอดไลน์ 1017-อนุสิทธิบัตรกรรมวิธีการผลิตปลาตะเพียนและปลาหมอไทยก้างนิ่ม | TGC International Co., Ltd.