1022-อนุสิทธิบัตรโครงสร้างรับถุงขยะหลายถุงสำหรับแยกขยะ

แอดไลน์ 1022-อนุสิทธิบัตรโครงสร้างรับถุงขยะหลายถุงสำหรับแยกขยะ | TGC International Co., Ltd.