103-อนุสิทธิบัตรโครงสร้างแพลตฟอร์ม (Platform) ของเสาทาวเวอร์ (Tower) แบบโมโนโพล (Monopole) สำหรับงานติดตั้งชุดอุปกรณ์ส่งสัญญาณ

แอดไลน์