1043-อนุสิทธิบัตรอุปกรณ์กดขวดบรรจุของเหลวโดยใช้เท้าที่ผลิตจากท่อพีวีซี

แอดไลน์ 1043-อนุสิทธิบัตรอุปกรณ์กดขวดบรรจุของเหลวโดยใช้เท้าที่ผลิตจากท่อพีวีซี | TGC International Co., Ltd.