1044-อนุสิทธิบัตรอุปกรณ์สตาร์ทเครื่องยนต์แบบพกพาด้วยซุปเปอร์คาปาซิเตอร์ (Super Capacitor) ชุดที่หนึ่งทำหน้าที่สร้างความหนาแน่นของกำลังไฟฟ้า (Power Density) และ ซุปเปอร์คาปาซิเตอร์ (Super Capacitor) ชุดที่สองที่ทำหน้าที่สร้างความหนาแน่นของพลังงาน (Energy Density)

แอดไลน์