1042-อนุสิทธิบัตรโคมไฟถนนชนิดหลอดก๊าซโซเดียมความดันสูง(High Pressure Sodium)ที่มีการลดค่าสว่างลงแบบลิเนียร์ (Linear)

แอดไลน์ 1042-อนุสิทธิบัตรโคมไฟถนนชนิดหลอดก๊าซโซเดียมความดันสูง(High Pressure Sodium)ที่มีการลดค่าสว่างลงแบบลิเนียร์ (Linear) | TGC International Co., Ltd.