1051-อนุสิทธิบัตรระบบยืนยันตัวบุคคลด้วยการใช้ข้อมูลเบอร์โทรศัพท์ และ การตรวจจับใบหน้าแบบเคลื่อนไหว (Face Action Detection)

แอดไลน์