แอดไลน์ 1058-สิทธิบัตรหมุดยึด | TGC International Co., Ltd.