1084-อนุสิทธิบัตรกำไลข้อมือที่มีส่วนเก็บตุ้มหูเพื่อเสริมความสวยงามของกำไลข้อมือ

แอดไลน์ 1084-อนุสิทธิบัตรกำไลข้อมือที่มีส่วนเก็บตุ้มหูเพื่อเสริมความสวยงามของกำไลข้อมือ | TGC International Co., Ltd.