1086-อนุสิทธิบัตรตู้รับพัสดุมีห้องรับพัสดุและห้องเก็บพัสดุที่แยกส่วนกันโดยมีกลไกการรับพัสดุและปล่อยพัสดุลงห้อง

แอดไลน์