1088-อนุสิทธิบัตรชุดอุปกรณ์จ่ายแก้วแบบจับขอบแก้วของเครื่องจำหน่ายสินค้าอัตโนมัติ

แอดไลน์ 1088-อนุสิทธิบัตรชุดอุปกรณ์จ่ายแก้วแบบจับขอบแก้วของเครื่องจำหน่ายสินค้าอัตโนมัติ | TGC International Co., Ltd.