1110-อนุสิทธิบัตรเครื่องจับยึดและพลิกคัมภีร์ใบลานอัตโนมัติสำหรับการถ่ายภาพดิจิทัล

แอดไลน์