112-อนุสิทธิบัตรโครงสร้างชุดอบลำไยและผลไม้แปรรูปแบบหลายชั้นชนิดหมุนได้และท่อส่งไอร้อนที่ปรับปรุงใหม่

แอดไลน์