114-อนุสิทธิบัตรกระเป๋าสำหรับชั่งน้ำหนักเด็กทารกพร้อมวัดความสูง