121-อนุสิทธิบัตรกางเกงผู้ป่วยที่มีกระเป๋าสำหรับเก็บถุงปัสสาวะเพื่อเพิ่มความคล่องตัว ลดการตึงรั้งของสายปัสสาวะและป้องกันการติดเชื้อของทางเดินปัสสาวะ