121-อนุสิทธิบัตรกางเกงผู้ป่วยที่มีกระเป๋าสำหรับเก็บถุงปัสสาวะเพื่อเพิ่มความคล่องตัว ลดการตึงรั้งของสายปัสสาวะและป้องกันการติดเชื้อของทางเดินปัสสาวะ

18
Mar2018

121-อนุสิทธิบัตรกางเกงผู้ป่วยที่มีกระเป๋าสำหรับเก็บถุงปัสสาวะเพื่อเพิ่มความคล่องตัว ลดการตึงรั้งของสายปัสสาวะและป้องกันการติดเชื้อของทางเดินปัสสาวะ

แอดไลน์