123-อนุสิทธิบัตรฝาปิดภาชนะบรรจุอาหารที่มีรูระบายอากาศแบบเปิดปิดและช่องที่จัดเตรียมไว้สำหรับกำหนดตำแหน่งที่ตักอาหาร

18
Mar2018

123-อนุสิทธิบัตรฝาปิดภาชนะบรรจุอาหารที่มีรูระบายอากาศแบบเปิดปิดและช่องที่จัดเตรียมไว้สำหรับกำหนดตำแหน่งที่ตักอาหาร

แอดไลน์