1225-อนุสิทธิบัตรตู้บรรจุอุปกรณ์อิเล็คทรอนิกส์แบบสองชั้นที่มีกลไกระบายความร้อนที่ได้รับการปรับปรุงใหม่

แอดไลน์ 1225-อนุสิทธิบัตรตู้บรรจุอุปกรณ์อิเล็คทรอนิกส์แบบสองชั้นที่มีกลไกระบายความร้อนที่ได้รับการปรับปรุงใหม่ | TGC International Co., Ltd.