128-อนุสิทธิบัตรชุดอุปกรณ์ลำเลียงสารกระจายฟองอากาศ (Foaming Agent) ไปยังส่วนล่างของโม่ผสมคอนกรีตแบบปรับปรุงใหม่

แอดไลน์