128-อนุสิทธิบัตรชุดอุปกรณ์ลำเลียงสารกระจายฟองอากาศ (Foaming Agent) ไปยังส่วนล่างของโม่ผสมคอนกรีตแบบปรับปรุงใหม่

18
Mar2018

128-อนุสิทธิบัตรชุดอุปกรณ์ลำเลียงสารกระจายฟองอากาศ (Foaming Agent) ไปยังส่วนล่างของโม่ผสมคอนกรีตแบบปรับปรุงใหม่

แอดไลน์