129-อนุสิทธิบัตรเก้าอี้กายภาพบำบัดแบบปรับยืนได้ที่มีส่วนช่วยการเคลื่อนไหวร่างกายส่วนล่าง

แอดไลน์