1309-อนุสิทธิบัตรโครงสร้างหัวจ่ายน้ำแบบปรับความสูงในแนวดิ่งโครงสร้างหัวจ่ายน้ำแบบปรับความสูงในแนวดิ่ง

แอดไลน์ 1309-อนุสิทธิบัตรโครงสร้างหัวจ่ายน้ำแบบปรับความสูงในแนวดิ่งโครงสร้างหัวจ่ายน้ำแบบปรับความสูงในแนวดิ่ง | TGC International Co., Ltd.