แอดไลน์ 1323-สิทธิบัตรจานสี | TGC International Co., Ltd.