133-อนุสิทธิบัตรใบพัดสำหรับสูบปูนผสมที่มีความข้นเหลวที่ใช้กับปั้มสูบน้ำ

แอดไลน์