132-อนุสิทธิบัตรกรรมวิธีคลายเกลียวเส้นด้ายตีเกลียวด้วยวิถีทางควบเกลียวบิดกลับระหว่างเส้นด้ายตีเกลียวสองชนิดและโครงสร้างผืนผ้าทอชนิดหลายชั้นจากเส้นด้ายตีเกลียวดังกล่าว

แอดไลน์ 132-อนุสิทธิบัตรกรรมวิธีคลายเกลียวเส้นด้ายตีเกลียวด้วยวิถีทางควบเกลียวบิดกลับระหว่างเส้นด้ายตีเกลียวสองชนิดและโครงสร้างผืนผ้าทอชนิดหลายชั้นจากเส้นด้ายตีเกลียวดังกล่าว | TGC International Co., Ltd.