132-อนุสิทธิบัตรกรรมวิธีคลายเกลียวเส้นด้ายตีเกลียวด้วยวิถีทางควบเกลียวบิดกลับระหว่างเส้นด้ายตีเกลียวสองชนิดและโครงสร้างผืนผ้าทอชนิดหลายชั้นจากเส้นด้ายตีเกลียวดังกล่าว

18
Mar2018

132-อนุสิทธิบัตรกรรมวิธีคลายเกลียวเส้นด้ายตีเกลียวด้วยวิถีทางควบเกลียวบิดกลับระหว่างเส้นด้ายตีเกลียวสองชนิดและโครงสร้างผืนผ้าทอชนิดหลายชั้นจากเส้นด้ายตีเกลียวดังกล่าว

แอดไลน์