1339-อนุสิทธิบัตรแผ่นป้ายทะเบียนอลูมิเนียมที่มี อาร์เอฟไอดี (RFID) สำหรับการระบุตัวตนของยานพาหนะ

แอดไลน์