1344-อนุสิทธิบัตรชุดจ่ายซีเมนต์ผสมที่มีระบบควบคุมความเร็วรอบตามความเร็วรอบของรถยนต์

แอดไลน์ 1344-อนุสิทธิบัตรชุดจ่ายซีเมนต์ผสมที่มีระบบควบคุมความเร็วรอบตามความเร็วรอบของรถยนต์ | TGC International Co., Ltd.