136-อนุสิทธิบัตรแผ่นพลาสติกโพลีโพรพิลีนที่ได้รับการจัดเรียงชั้นและกระบวนการผลิตที่มีหน่วยเชิงโครงสร้างซึ่งได้มาจากสารประกอบโพลีโพรพิลีนและแคลเซียมคาร์บอเนต