137-อนุสิทธิบัตรโครงสร้างส่วนกันเสียงระหว่างประตูและวงกบ