1362-อนุสิทธิบัตรอุปกรณ์เจาะมะพร้าวแบบท่อเจาะโลหะและส่วนยึดกำหนดตำแหน่งที่เคลื่อนย้ายได้

แอดไลน์