1374-อนุสิทธิบัตรลูกถ้วยบรรจุน้ำหรือสารเคมีป้องกันมดและแมลงของเครื่องจำหน่ายสินค้าอัตโนมัติ

แอดไลน์ 1374-อนุสิทธิบัตรลูกถ้วยบรรจุน้ำหรือสารเคมีป้องกันมดและแมลงของเครื่องจำหน่ายสินค้าอัตโนมัติ | TGC International Co., Ltd.