1384-อนุสิทธิบัตรระบบและวิธีการรวบรวมข้อมูลสินทรัพย์หรืออสังหาริมทรัพย์และการจับคู่ความเป็นไปได้ระหว่างคำเสนอขายและคำเสนอซื้อแบบเรียลไทม์

1384-อนุสิทธิบัตรระบบและวิธีการรวบรวมข้อมูลสินทรัพย์หรืออสังหาริมทรัพย์และการจับคู่ความเป็นไปได้ระหว่างคำเสนอขายและคำเสนอซื้อแบบเรียลไทม์

แอดไลน์