1389-อนุสิทธิบัตรแผ่นกระดาษเคลือบแผ่นพลาสติกที่มีพื้นที่ติดผนึกแบบกระจายตำแหน่งสำหรับการลอกแผ่นพลาสติกออกได้

แอดไลน์ 1389-อนุสิทธิบัตรแผ่นกระดาษเคลือบแผ่นพลาสติกที่มีพื้นที่ติดผนึกแบบกระจายตำแหน่งสำหรับการลอกแผ่นพลาสติกออกได้ | TGC International Co., Ltd.