1404-อนุสิทธิบัตรโครงสร้างแหวนรุ่นตำรวจแบบเดือยคู่ติดแน่น

แอดไลน์ 1404-อนุสิทธิบัตรโครงสร้างแหวนรุ่นตำรวจแบบเดือยคู่ติดแน่น | TGC International Co., Ltd.