1413-อนุสิทธิบัตรโครงสร้างอากาศยานไร้คนขับที่มีชุดหัวพ่นไอน้ำ

แอดไลน์ 1413-อนุสิทธิบัตรโครงสร้างอากาศยานไร้คนขับที่มีชุดหัวพ่นไอน้ำ | TGC International Co., Ltd.