1470-อนุสิทธิบัตรโครงสร้างอากาศยานไร้คนขับแบบแปดใบพัด

แอดไลน์ 1470-อนุสิทธิบัตรโครงสร้างอากาศยานไร้คนขับแบบแปดใบพัด | TGC International Co., Ltd.