1485-อนุสิทธิบัตรกรรมวิธีการดัดโค้งท่อโลหะความแข็งแรงสูงและการรักษารูปทรงสิ่งเดียวกันนั้น

แอดไลน์ 1485-อนุสิทธิบัตรกรรมวิธีการดัดโค้งท่อโลหะความแข็งแรงสูงและการรักษารูปทรงสิ่งเดียวกันนั้น | TGC International Co., Ltd.